Ποιοί Είμαστε

Το Γραφείο μας

Η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών και η πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας είναι ο πρωταρχικός στόχος του γραφείου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ερμού 2. Προτεραιότητά μας  η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε πρόβλημα των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση πολιτών και επιχειρήσεων και αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής το γραφείο μας ξεχωρίζει λόγω της συνεχούς εξειδίκευσης σε όλους τους δικαιϊκούς τομείς και της ανέκαθεν συστηματικής εργασίας μας. Το δίκτυο συνεργατών, που διατηρούμε σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, μας επιτρέπει την εκπροσώπηση των πελατών μας σε οποιαδήποτε Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ανά την Ελλάδα.

 

Κωνσταντία Μαλίγκρη – Υπ. Διδάκτωρ Νομικής

Η Κωνσταντία Μαλίγκρη είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 2014 και έκτοτε ασκεί μάχιμη δικηγορία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα». Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Α.Π.Θ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό «Άριστα». Σήμερα είναι Υπ. Διδάκτωρ Νομικής του Α.Π.Θ.

Οι κύριοι τομείς ενασχόλησής της άπτονται του δημοσίου δικαίου (φορολογικό, δημοσιοϋπαλληλικό, κοινωνικοασφαλιστικό, προσφυγές κατά προστίμων παντός είδους, κ.ά.), του οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, κ.ά.), του εμπορικού δικαίου (ιδιωτικά συμφωνητικά σύστασης – τροποποίησης καταστατικού εταιρίας, ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας εταιριών, κ.ά.), του ενοχικού δικαίου (διαφορές από συμβάσεις πώλησης, αδικοπραξίες, συμφωνητικά μίσθωσης κ.ά.), του εμπράγματου δικαίου και δικαίου ακινήτων (αγοραπωλησίες ακινήτων, υποθέσεις κτηματολογίου, έρευνες βαρών ακίνητης περιουσίας, κ.ά.), των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, του εργατικού δικαίου (εργατικό ατύχημα, διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, κ.ά.) και του ποινικού δικαίου (σύνταξη σημειώματος / υπομνήματος, σύνταξη μηνύσεων, εκπροσώπηση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων, κ.ά.).

Φόρμα Επικοινωνίας