Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενημέρωση των επισκεπτών αναφορικά με τις παρεχόμενες από το γραφείο μας υπηρεσίες. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών υπηρεσιών. Συνεπώς, καμία ευθύνη δεν φέρει το γραφείο μας για τη χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες. Τέλος, τα άρθρα και εν γένει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.